bon energetyczny 2024(1)

Dopłaty do prądu – jak dostać bon energetyczny 2024?

Bon energetyczny 2024 to program wsparcia dla osób i gospodarstw domowych, którego celem jest złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej. Jakie są zasady i kto może skorzystać z tego wsparcia? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o bonie energetycznym na rok 2024.

Co to jest bon energetyczny 2024?

Bon energetyczny 2024 to forma wsparcia finansowego, wprowadzona w ramach ustawy o bonie energetycznym. W praktyce jest to program zapewniający dopłaty do prądu. Ma on na celu zapewnienie ulgi finansowej w związku ze wzrostem cen energii, które  planowane są  na drugą połowę 2024 roku. Docelowo inicjatywa ta ma złagodzić skutki podwyżek cen dla odbiorców, którzy z różnych przyczyn mogą mieć trudności w pokrywaniu rachunków za energię. W ramach bonu energetycznego przewidziano wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób i gospodarstw domowych, które nie przekraczają określonego dochodu.

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dopłaty do prądu

Aby zakwalifikować się do omawianego programu, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Według projektu ustawy, osoby mogące otrzymać bon energetyczny to te, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ustawa przewiduje również dofinansowanie na prąd dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do prądu?

Nabór wniosków o przyznanie bonu energetycznego rozpocznie się pierwszego sierpnia i potrwa do 30 września 2024 roku. Prośbę  o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać w wyznaczonych urzędach gminy lub miasta (wnioski składane będą do wójta lub prezydenta miasta). Wymagane dokumenty oraz formularze udostępnione zostaną w odpowiednich urzędach lub na stronach internetowych Ministerstwa Energii oraz innych instytucji odpowiedzialnych za realizację programu. Istotne jest, że wnioski złożone po terminie 30 września nie będą rozpatrywane. Kto zatem liczy na dofinansowanie do prądu ten nie powinien zwlekać.

Przeczytaj również:  Najlepsza temperatura do spania – jak sterować ogrzewaniem w sypialni?

Oto niezbędne dane potrzebne  do złożenia wniosku o bon energetyczny 2024:

  • informacje dotyczące wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, w tym: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL –jeżeli został nadany – seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej wnioskodawcy oraz jego numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę;
  • dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego;
  • informacje o głównym źródle ogrzewania danego gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono źródło ciepła, o którym mowa w art. 2 ust. 8;
  • numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek;
  • informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego;
  • oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Bon energetyczny 2024 – jaka wysokość?

Wysokość bonu energetycznego zależeć będzie od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz ich dochodów. Co istotne, dofinansowanie na prąd  będą mogły otrzymać również osoby, których dochody przekraczają ustalone limity. W takim przypadku obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a zatem bon będzie pomniejszany o wysokość przekroczenia limitu aż do jego minimalnej wartości 20 zł. Według założeń:

  • gospodarstwa jednoosobowe będą mogły otrzymać bon w wysokości 300 zł;
  • gospodarstwa dwu- lub trzyosobowe mogą otrzymać bon w wysokości 400 zł;
  • gospodarstwa cztero- lub pięcioosobowe mogą otrzymać bon w wysokości 500 zł;
  • gospodarstwa sześcioosobowe i większe mogą otrzymać bon w wysokości 600 zł;

Co ważne, dla użytkowników elektrycznego ogrzewania domowego, w tym tego opartego o folie i maty grzewcze, wysokość bonu dla takich wnioskodawców wzrośnie o 100 procent.

Kto i jak może skorzystać z bonu energetycznego?

 

Bon energetyczny ma wesprzeć osoby znajdujące się  w trudnej sytuacji materialnej oraz tych, których budżet domowy jest obciążony wysokimi kosztami energii elektrycznej. Oprócz osób o niskich dochodach zniżka na prąd ma także trafić do emerytów, rencistów, osób starszych oraz rodzin wielodzietnych.

Przeczytaj również:  Certyfikat BREEAM dla budynków – wszystko, co musisz wiedzieć

 

Jaka będzie cena energii elektrycznej w 2024 roku?

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 roku. Zakłada się, że cena ta zostanie ustalona na poziomie 500 zł netto za 1 MWh i będzie obowiązywać przynajmniej do końca bieżącego roku. Jest to działanie mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla konsumentów, szczególnie dla tych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Oznacza to, że rachunki za energię mogą wzrosnąć maksymalnie o ok. 15-25%. Zniżka za prąd w takiej formie  może być zatem znaczącym wsparciem w okresie wzrostu cen energii elektrycznej.

Podobne artykuły
5 based on 3 reviews

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany