Firma Termofol aktywnie wdraża zasady zarządzania jakością w ramach produkcji, sprzedaży, serwisu oraz montażu elektrycznych urządzeń grzewczych.

Naszą naczelną wartością jest dostarczanie klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Polityka jakości i środowiskowa – dokument potwierdzający do pobrania – TUTAJ

 

Środowisko

Ochrona środowiska zajmuje kluczowe miejsce w priorytetach TERMOFOL, stanowiąc integralną część naszej przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju. Nasza firma konsekwentnie faworyzuje zakupy od dostawców, którzy przestrzegają najwyższych standardów w pozyskiwaniu surowców naturalnych, respektują normy ochrony środowiska na etapie produkcji, dostosowują się do międzynarodowych dyrektyw (takich jak emisja CO2, hałas, czy stosowanie substancji szkodliwych dla zdrowia i toksycznych), a także angażują się w działania przeciwdziałające marnotrawstwu zasobów.

W kontekście naszej działalności, TERMOFOL kładzie nacisk na strategiczne podejście do ochrony środowiska. Zapewniamy zgodność z polskim i europejskim prawem w obszarze ochrony środowiska oraz przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wdrażamy innowacyjne i proekologiczne rozwiązania zarówno w naszych produktach, jak i w systemie zarządzania, a także w metodach gospodarowania odpadami.

Dążąc do ograniczenia negatywnego wpływu transportu, TERMOFOL systematycznie doskonali swoje zarządzanie i optymalizuje procedury logistyczne. Skupiamy się na redukcji zużycia surowców na opakowania, a także centralizujemy nasz łańcuch dostaw, co wspomaga minimalizację naszego śladu ekologicznego. Nasze zaangażowanie w te działania stanowi wyraz naszej zobowiązania do trwałego rozwoju i ochrony środowiska.

 

Bezpieczeństwo

TERMOFOL stawia sobie za cel proponowanie swoim Klientom towarów podnoszących jakość ich życia i dbających o przyszłość naszej planety.

Mając na uwadze społeczną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oferowanych produktów TERMOFOL dokłada wszelkich starań w celu kontroli towarów i ich opakowań. Eliminujemy niedociągnięcia i nieprawidłowości starając się zapewnić Klientom najlepsze możliwe towary.

Szczególną wartością dla TERMOFOL jest rzetelna i wiarygodna informacja dotycząca naszych produktów przekazywana Klientom. Staramy się aby Klient miał zawsze pełną wiedzę na temat naszych produktów, procedur i procesów. Szczególną wagę przykładamy do informowania na temat specyfikacji produktów, zastosowanych w nich rozwiązań, zagrożeń. Dodatkowo każdorazowo informujemy o sposobie utylizacji zużytych urządzeń i ich opakowań.