Nasza firma od początku swojej działalności anagażuje się w sprawy lokalnej społeczności.
Wśród przykładów takich działań można wymienić:
 
  • Sponsorowanie klubu hokejowego
  • Sponsorowanie zawodów sportowych
  • Pomoc fundacjom i stowarzyszeniom
  • Pomoc osobom indywidualnym
  • Dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy