Europejski Zielony Ład – co to? Dekarbonizacja Polski a systemy ogrzewania Termofol

Europejski Zielony Ład – co to? Dekarbonizacja Polski a systemy ogrzewania Termofol

Dowiedz się, jak Europejski Zielony Ład zmienia branżę instalacyjno-grzewczą w naszym kraju, stawiając dekarbonizację Polski i innowacyjne systemy ogrzewania Termofol na czele zielonej rewolucji. Zachęcamy do lektury!

Europejski Zielony Ład – co to? Sytuacja na rynku energetycznym

Europejski Zielony Ład, czyli inicjatywa mająca na celu przekształcenie UE w nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę, staje się kluczowym elementem w dekarbonizacji Polski. Podobnie jak inne kraje członkowskie, państwo staje przed wyzwaniem zreformowania swojego sektora energetycznego, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

Europejski Zielony Ład stanowi więc fundament dla transformacji energetycznej w całej Europie. W naszym przypadku, gdzie energetyka w opiera się na węglu, dekarbonizacja Polski jest nie tylko wyzwaniem, ale szansą na rozwój nowych technologii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Dekarbonizacja – co to znaczy?

Dekarbonizacja to proces redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych wydzielanych do atmosfery, głównie poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Proces ten jest kluczowym elementem europejskich starań mających na celu ograniczenie globalnego ocieplenia i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z porozumieniem paryskim oraz innymi międzynarodowymi inicjatywami dotyczącymi klimatu.

W kontekście Zielonego Ładu, który dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, nasz kraj stoi przed wyjątkowym wyzwaniem transformacji sektora energetycznego. Przede wszystkim, energetyka powinna korzystać z bardziej zrównoważonych źródeł energii, niż ma to miejsce obecnie.

Dekarbonizacja wymaga znaczących zmian nie tylko w produkcji energii, ale również w sposobie jej konsumpcji, zwłaszcza w sektorze ogrzewania domowego, który jest jednym z głównych źródeł emisji CO2 w Polsce. Systemy ogrzewania Termofol mogą odegrać istotną rolę, oferując efektywne i ekologiczne rozwiązanie, które wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład – założenia

Europejski Zielony Ład oraz dekarbonizacja Polski wymagają nie tylko inwestycji w nowe technologie, ale również zmiany w podejściu społeczeństwa i biznesu do kwestii energetyki. Dlatego też promowanie nowoczesnych systemów ogrzewania Termofol, które są zarówno efektywne energetycznie, jak i przyjazne dla środowiska, mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia założeń Zielonego Ładu w Polsce.

Dekarbonizacja obejmuje szereg strategii i działań, takich jak:

  • przejście na energię odnawialną, np. panele słoneczne, wiatraki, geotermia;
  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizacje,
  • elektryfikacja transportu,
  • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS),
  • inwestycje w ekologiczne ogrzewanie, np. folie grzewcze na podczerwień.
Przeczytaj również:  Jak zamontować grzejnik? Zasady rozmieszczenia promienników

Dekarbonizacja jest niezbędna, aby ograniczyć wzrost temperatury globalnej poniżej 2 stopni Celsjusza, a najlepiej poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, w stosunku do poziomów przedindustrialnych. Jest to kluczowy cel porozumienia paryskiego zawartego w 2015 roku przez 55 krajów, będących członkami ONZ. Spełnienie tych warunków wymaga globalnej współpracy i znaczących zmian w sposobie produkcji oraz konsumpcji energii na całym świecie.

Zielony Ład w liczbach

Statystyki dotyczące energetyki w Polsce rzucają światło na postępy w dziedzinie dekarbonizacji. Jak już wspomnieliśmy, transformacja energetyczna wymaga od Polski znaczących zmian w sposobie generowania i wykorzystywania energii, zwłaszcza w kontekście ogrzewania budynków jednorodzinnych. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii, co jest pozytywnym krokiem w kierunku dekarbonizacji Polski. Według danych z GUS w 2022 roku udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,81%. Jest to wzrost o 1,2 punktów procentowych względem poprzedniego roku.

Choć Zielony Ład wzbudza w niektórych branżach duże emocje, chociażby w rolnictwie, to z jego wprowadzeniem wiążą się konkretne plany. Na stronie komisji europejskiej czytamy, że w ramach nowej polityki zostanie posadzonych 8 bilionów drzew na terenie państw członkowskich UE.

W ramach dążeń do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska ogłosiła plan realizacji inwestycji zrównoważonych na przestrzeni najbliższej dekady, przewidując nakłady w wysokości minimum 1 biliona euro. Dla wsparcia ekologicznej transformacji 30% budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2028, a także fundusze z unikalnego programu NextGenerationEU, mającego na celu pobudzenie gospodarki po kryzysie spowodowanym przez COVID-19, zostaną przeznaczone na inicjatywy prośrodowiskowe.

Ponadto, państwa członkowskie UE są zobowiązane do alokacji przynajmniej 37% środków otrzymywanych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, o łącznej wartości 672,5 miliarda euro, na projekty i reformy wspierające działania klimatyczne. Wszystkie projekty finansowane w ten sposób muszą być zgodne z celami ochrony środowiska UE i nie mogą im zaszkodzić. Dodatkowo Komisja planuje pozyskać 30% środków dla NGUE poprzez emisję zielonych obligacji, działając w imieniu Unii Europejskiej.

Jednakże, aby w pełni zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, Polska musi dalej zmniejszać swoją zależność od węgla i innych paliw kopalnych, które obecnie dominują w jej miksie energetycznym. W tym kontekście, systemy ogrzewania Termofol prezentują się jako atrakcyjna alternatywa, dzięki swojej zdolności do efektywnego przekształcania energii elektrycznej w ciepło, przy minimalnych stratach i zerowej emisji. Poprzez zastąpienie tradycyjnych metod ogrzewania, takich jak kotły na paliwa kopalne, ogrzewanie na podczerwień może znacznie przyczynić się realizacji tych założeń.

Przeczytaj również:  Unia Europejska rezygnuje z gazów fluorowanych. To cios w pompy ciepła.

Systemy ogrzewania Termofol a Europejski Zielony Ład – cele, które wspólnie możemy osiągnąć!

Eksperci z branży energetycznej zgodnie podkreślają, że Europejski Zielony Ład stanowi nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim ogromną szansę dla innowacji w sektorze ogrzewania. Kluczowe staje się znalezienie rozwiązań, które zmniejszą emisje dwutlenku węgla, ale również będą efektywne i ekonomiczne dla użytkowników końcowych. W tym aspekcie, systemy ogrzewania Termofol prezentują się jako jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań.

Z perspektywy Unii Europejskiej, technologie wykorzystujące podczerwień do ogrzewania mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, ale również zwiększenia efektywności energetycznej. Systemy grzewcze Termofol stanowią ważny element strategii dekarbonizacji Polski. To rozwiązanie, które jest w pełni zgodne z duchem Europejskiego Zielonego Ładu. Ich rola w przyszłości energetycznej Polski będzie prawdopodobnie rosła, w miarę jak kraj będzie dążył do realizacji ambitnych założeń unijnej polityki.

Dekarbonizacja Polski z produktami od Termofol

Rozwiązania, takie jak ogrzewanie elektryczne na podczerwień, mogą odegrać kluczową rolę w tej transformacji ze względu na charakter inicjatywy, jaką jest Zielony Ład. Założenia, jakie za jej pomocą narzucają urzędnicy unijni, mają w ich zamyśle doprowadzić do trwałej poprawy ochrony środowiska na całym kontynencie. Wdrażając nasze rozwiązania, możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów, a także zwiększyć komfort i jakość życia mieszkańców.

To również kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Polska jako kraj posiada stosunkowo niewielkie źródła gazu i ropy. Węgiel, który dotąd był filarem naszej gospodarki, powoli staje się zbyt drogi w wydobywaniu, aby móc go nadal stosować. Dlatego wszystkie kopaliny musimy sprowadzać z zewnątrz, co może zostać bardzo łatwo zablokowane przez siły zewnętrzne. Zeszłoroczny przykład wybuchu gazociągu Nord Stream 2 jest tego dobitnym przykładem. Stopniowa rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz OZE oraz energetyki jądrowej jest kwestią bezpieczeństwa. Jeśli będziemy w stanie sami wyprodukować energię, to nie musimy się martwić o jej dostawy z zewnątrz.

Dążenie do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu wymaga zaangażowania od nas wszystkich – zarówno od sektora publicznego, jak i prywatnego. Dekarbonizacja Polski jest zadaniem wymagającym, ale dzięki dostępnym technologiom, takim jak folie grzewcze na podczerwień, możemy kroczyć ścieżką zrównoważonego rozwoju, która poprowadzi nas do przyszłości wolnej od paliw kopalnych.

W związku z tym zapraszamy wszystkich do włączenia się w dyskusję na temat zrównoważonej energetyki i do rozważenia korzyści płynących z systemów ogrzewania Termofol. Niezależnie od tego, czy jesteście właścicielami domów, deweloperami czy przedstawicielami samorządów, zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu lub kontaktu z zespołem w celu uzyskania dodatkowych informacji o tym, jak możemy wspólnie pracować na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Razem możemy osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu i zbudować lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Źródła:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal_pl

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/10/6/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2022_r..pdf

Podobne artykuły
Be the first to write a review

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany